Lättläst version saknas
Tillbaka

Får man vara olika i Sverige?

Får man vara äldre och muslim i Sverige? 

− en dag om svensk självbild, individualism och dess påverkan på åldersdiskriminering och Islamofobi.

World value survey visar att Sverige ofta (och gärna) framställs som ett av de mest sekulära och individualistiska länderna i världen. Det här är något som tolkas som något väldigt positivt och tron på individualismen har blivit så självklar att flertalet kulturella föreställningar filtreras genom denna tro.

Det finns dock en stor paradox här eftersom den svenska kulturen till stor del är baserad på kollektivism och inte individualism. De flesta av oss är uppvuxna i mellanstora städer där vi tidigt lärt oss att passa in och vara som alla andra. Där det ses som negativt att sticka ut och vara olika.

Under MR-dagen kommer vi undersöka huruvida ålderism och islamofobi kan ses som något som är inneboende i den "svenska kulturen" och att undersöka varför ojämlikhet är så utbrett i Sverige trots att Sverige är de land i världen där flest invånare tror på alla människors lika värde?

Välkommen till N3 Trollhättan 24 oktober mellan kl. 10:00 - 15:00

Studieförbundet Vuxenskolan Väst tillsammans med Integrationsforum Trollhättan, Studiefrämjandet, Trollhättans Stad, Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal och Västra Götalandsregionen.