Tillbaka

Matlagning för miljöhjältar

Syntolkning bild: Fyra personer sitter runt ett middagsbord.

Foto: Berit, Fredrik, Annika till vänster , Bengt till höger.

Att ha cirkel väcker tankar. En deltagargrupp, som innan pandemin hade en cirkel i Min framtid med utgångspunkt i Agenda 2030, hade önskemål om att fortsätta och prata miljö. När restriktionerna släpptes och deltagare och ledare var vaccinerade kändes det som att det var okej att starta upp igen. Redan innan vi slutade förra delen ville de lära mer om hur klimatsmart en kan vara vid matbordet.  

Hur ska vi välja?
Vi har pratat om lokalodlat, kravmärkt, vikten av att äta mer grönt och att ta vara på all mat en har handlat hem. Diskussioner som uppkommit är hur det är möjligt ekonomiskt när en har en skral månadsinkomst och är van att välja de billigaste alternativen i mataffären? Det är ingen enkel ekvation. 

Vad kan vi göra för miljön?
De har gemensamt bestämt vilka rätter som ska tillagas. Utifrån kriterierna ovan köper cirkelledaren in ingredienser till träffarna och gemensamt lagas maten. Både under tiden maten lagas och under tiden den åtnjuts pratas det mycket om hur var och en kan påverka miljön eller rättare sagt minska sin påverkan. Det är allt från dusch i stället för bad, lågenergilampor, hur en kan ta sig till olika platser på ett miljösmart sätt, att använda flergångskassar, inte konsumera i onödan och en massa annat. 

Eftersom personerna i gruppen har en intellektuell funktionsnedsättning tar cirkelledare fram material som är lättläst. Men viktigast av allt är att lyssna på allas kunskap och erfarenhet och göra den till sin egen.