Tillbaka

Med anledning av Coronaviruset: Vi ställer upp - inte in!

Samhället står inför enorma påfrestningar, det är då viktigt att ni fortsätter att se SV som en stark samhällsaktör, som möjlighetsskapare – vi vill ställa upp – inte in!

Vi försöker att föra över verksamhet till digitalt eller till distans – såsom vår egen avdelningsstämma. Fysiska träffar prövas gentemot Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall för anordnare.

Hanteringen av smittorisken är en avvägning utan enkla svar. Å ena sidan smittskyddsaspekten som talar för att undvika fysiska möten som ju är hjärtat i verksamheten. Å andra sidan ett ökat behov av träffar, samtal och möten människor emellan – inte minst för människor med stora sociala behov. - Vi behöver vara beredda på att situationen hela tiden kan komma att förändras och beredda på att agera. Vi inom SV följer noggrant myndigheters råd och anvisningar.

Verksamhet på distans och riskvärdering

Vi försöker att föra över verksamhet till digitalt eller till distans – såsom vår egen avdelningsstämma. – Vi startar även nya arrangemang, både cirklar, kurser, kulturprogram och föreläsningar, helt baserade på deltagande på distans. – En ljuspunkt i en grå vardag.

De fysiska träffar som genomförs prövas gentemot Folkhälsomyndighetens riskvärderingsmall för anordnare, vilket inkluderar att vidta åtgärder som minskar risken för smittspridning. Vi har även en tillit till att våra ledare och deltagare fattar kloka beslut avseende om de vill träffas eller inte. Personer över 70 år bör begränsa sitt sociala umgänge så långt det är möjligt.

Om du är sjuk, stanna hemma

Den som är sjuk ska undvika att ha nära kontakt med andra människor. Det är också var och ens skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för risk för smitta. I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar vi även dig med lindrigare som snuva, hosta eller feber att låta bli att träffa andra människor och därmed också stanna hemma från vår verksamhet

Om vi skulle tvingas att skjuta upp en aktivitet kontaktar vi anmälda deltagare.

Evenemang med fler än 500 deltagare är enligt myndighetsbeslut inte tillåtna alls tills vidare, men vi har ställt in arrangemang med färre deltagare än så – ofta med kort varsel, så håll koll på vår hemsida så att du inte åker förgäves. – För här har vi ju ingen vetskap om vilka som tänkt att komma och kan inte meddela individuellt.

Här hittar du nyheter om det nya coronaviruset (covid-19) i Sverige på english, العربية, suomeksi, Soomaali, Kurmancî, سۆرانی, davvisámegilli, romani, meänkielele och på lätt svenska.

Generella råd för att undvika smitta 

Grundläggande är Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vad man kan göra för att undvika smitta:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Våra anmälningsvillkor och avbokningsregler

SVs anmälningsvillkor och avbokningsregler i förhållande till coronaviruset i korthet:

  • SV återbetalar hela avgiften för all ostartad verksamhet vi ställer in.
  • SV återbetalar, om deltagaren så önskar, hela avgiften för ostartade cirklar som vi flyttar framåt eller helt ändrar formen för (t ex digitalt).
    ( SV har då rätt till ersättning för den del av tjänsten/kursen som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. (42 § 1 st. KTJL))
  • SV kan i dagsläget inte hävda force majeure i den ordinarie kurs/cirkelverksamheten.