Tillbaka

Men jag då och mina behov?

Att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning eller sjukdom påverkar uppväxt och nutid. Det kan vara både berikande och meningsfullt men även tufft. Det är lätt att prata om det enkla men sen kommer det upp saker som kan vara svåra att prata om. Vem vill lyssna och vem känner igen sig och kan förstå? Med samtalsmaterialet Fokus på mig, Vuxensyskon startades en cirkel i SV Väst regi i våras. Inledningsvis var den på distans pga. Coronapandemin men efter ett gemensamt beslut träffades gruppen utomhus.  

I materialet står det att syskonskapet gett erfarenheter som i sin tur skapat möjligheter för större tolerans mot olikheter människor emellan, förmågor som att läsa av situationer och att den empatiska förmågan är stor. Det är fantastiska egenskaper som är användbara i vuxenlivet. I ett av kapitlen sätts detta under lupp: är dessa starka sidor något man själv valt att utveckla eller krävde situationen det? 

-Samtalsmaterialet är uppbyggt på att ha ca 8 träffar med olika tema. Vi bestämde tillsammans att vi på varje träff gick igenom ett kapitel, pratade om det och sedan tog med uppgiften hem för att kunna reflektera utan påverkan av gruppen berättar Kicki Ståhl. Vid nästa träff började vi med genomgång om hur man löst uppgiften och vad det betydde för var och en.  

Eller , nu ljuger jag säger Kicki. Inledningsvis vid varje träff pratade vi om nuet, om dagssituationen. Vet ni hur mycket pandemins konsekvenser, att man inte får träffas, påverkar personer som har omsorgsbehov och deras anhöriga som är en del av omsorgsgivarna?  

Vid första träffen gav alla varandra tystnadslöften så det som sades vid träffarna stannade där.  

-Tystnadslöftet skapade trygghet, öppenhet och ärlighet. Igenkänningsfaktorerna var många berättar Kicki vidare. Genom varandras upplevelser vidgades även perspektiven. Mysfaktorn med hembakat och hemgjord saft på träffarna gjorde det trevligt och det gick att skratta ofta i allt allvar. 

Rubrikerna på kapitlen i samtalsmaterialet är Ansvar, Styrkor, Känslor och behov, Skuld och skam, Relationer, Integritet och Framtiden. 

 -Tänk så mycket att prata om och få göra det utan att någon lägger värdering i det. Jag upplevde att det var värdefullt för deltagarna. Förhoppningen är att andra deltagare vill gå och det blir ny grupp som startar i höst säger Kicki. 

-Den här kursen skulle jag gått för längesen svarade en av deltagarna. Jag fick tips och verktyg på bemötande och jag fick en förståelse för att andra klarar av att hjälpa mitt syskon lika bra som jag. Jag behöver inte ta allt detta ansvar själv. 

För mer information pch anmälan till distanscirkel.