Tillbaka

Mentorprogram våren 2021

Syntolkning bild: Ett ljudmixerbord och en scen med strålkastare.

Vill du lära dig ljud- och ljusteknik eller scenografi för teater? Sök till något av våra mentorprogram våren 2021! 

SV Väst och Ljudaborg Kulturförening driver projektet Känsla för Lödöse. Målet är att uruppföra pjäsen Var skall staden ligga? utomhus på Ljudaborg Kulturplats i Lödöse sommaren 2021. I projektet ingår mentorprogram i Ljud och Ljusteknik samt ScenografiStarten sker i februari/mars. Startdatum är preliminärt och bestäms när vi har en full grupp (max 5 personer). Beroende på myndigheternas restriktioner kommer delar av programmet eventuellt vara på distans. I de fall det går att träffas fysiskt senare under våren så kommer det att vara i Lödöse. 

Våra ledare i mentorprogrammen är professionellt verksamma inom respektive yrkesområde och har en gedigen kompetens. Här kan du läsa mer och anmäla ditt intresse. 

Mentorprogram i ljud- och ljusteknik - SV Väst 

Mentorprogram i scenografi - SV Väst 

Om du har frågor om mentorprogrammen är du välkommen att kontakta producenten Emma Axberg mejl 

Känsla för Lödöse finansieras genom Leader Göta Älv/Jordbruksverket.