Lättläst version saknas
Tillbaka

Möt folkbildningen i Demokratistugan

Syntolkning bild: En gul stuga med en stor termometer på sidan.
Foto: Daniela Auerbach

Demokratistugan besöker Västra Götaland och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) kommer att finnas på plats för att prata demokrati och stärkt demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som planeras att visas runt om i landet under 2021. När Demokratistugan kommer till Västra Götaland, mer specifikt till Göteborg, kommer SV att finnas på plats.  

Demokratistugan ska spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke. Folkbildningen har ett särskilt ansvar att bidra till att utveckla och stärka det demokratiska samtalet. SV deltar som enda studieförbund i Demokratistugans program i Västra Götaland.  
 
 Genom vår medverkan hoppas vi kunna bidra till att väcka intresset för folkbildningens betydelse för demokratin, säger Eva Gustafson som är verksamhetsutvecklare med inriktning demokrati på SV Väst. Eva kommer att finnas på plats tillsammans med kollegor från SV Väst, SV VG, SV Göteborg och Vi Unga vid två tillfällen. 

SV medverkar också i en programpunkt som handlar om stärkt demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Kjell Stjernholm, utvecklingsledare på SV förbundskansli, medverkar i ett panelsamtal som syftar till att ge en överblick över aktuella utmaningar och konkreta exempel på hur vi tillsammans kan arbeta för att öka delaktigheten. 

Demokratistugan turnerar i hela Sverige under 2021. Västra Götaland får ta del av Demokratistugan 29/8 – 3/10. SV finns på plats i Göteborg den 1/10 klockan 12:00- 13:00 och den 2/10 klockan 12:00- 13:00. Panelsamtalet äger rum digitalt den 30/9 klockan 11:00- 11:40.

Gå till arrangemanget

Målgruppen för demokratistugan är tjänstepersoner, politiker, civilsamhälle och invånare i hela Västra Götaland, så är alla välkomna, fysiskt som digitalt! 

Till programmet här Demokratistugan | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) 


Kommittén Demokratin 100 år

Under samlingsnamnet Vår demokrati – värd att värna varje dag samlar vi kommuner, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren. Läs mer här