Tillbaka

Ny dataskyddsförordning gäller fr.o.m. den 25 maj i år

Varför har vi dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen, som hanterar behandling av personuppgifter, blir gällande 25 maj. Vi vill informera dig, som deltar i Studieförbundet Vuxenskolan Västs verksamhet, om hur vi idag och framöver kommer att hantera dina personuppgifter.

Studieförbundet Vuxenskolan Väst behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress, e-post och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka information hem till dig, kontakta dig via brev, e-post eller telefon, betala eventuellt arvode etc. Dessutom har vi, som mottagare av offentliga anslag, krav på oss att dokumentera verksamheten på ett sätt som gör en efterkontroll möjlig.

Den nya lagen

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt deltagande i vår verksamhet. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du deltar i verksamheten och därefter så länge staten kräver för sin möjlighet till efterkontroll av vår verksamhet.

De personuppgifter vi har om dig delas aldrig med tredje part såvitt inte tredje part är stat eller kommun som enligt de regelverk vi verkar under äger rätt att efterkontrollera verksamheten. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till annat land.

Dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig är Studieförbundet Vuxenskolan Väst. Du har som deltagare rätt att meddela oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att skicka ett brev. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Adress till SV Väst:

Studieförbundet Vuxenskolan Väst Junogatan 7 451 42 Uddevalla

Med vänlig hälsning
Mia Ekegren

Hämta den här informationen som pdf

Dataskyddsreformen på datainsektionens hemsida

En film som enkelt förklarar Dataskyddsförordningen