Tillbaka

Nya restriktioner för fysiska träffar

Det har kommit nya restriktioner med anledning av Corona. Regeringen inför förbud mot allmänna sammankomster för fler än åtta personer - detta gäller även utomhus!

Folkhälsomyndighetens chef slår fast att för att trycka tillbaka smittspridningen måste vi avstå från alla aktiviteter som riskerar att öka den.

-Grundhållningen hos oss alla måste vara: Avstå från det som inte är helt nödvändigt.

Vi måste som studieförbund ta vårt ansvar som anordnare och det innebär att vi nu pausar vår verksamhet som innebär fysiska träffar fr.o.m. 24 november och året ut.

Läs mer om restriktionerna här:
https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/november/forbud-mot-allmanna-sammankomster-for-fler-an-8-personer

Till dig som är cirkelledare

Önskar ni hjälp med att genomföra er verksamhet digitalt så tag kontakt med någon av våra verksamhetsutvecklare.

Varje ledare gör upp med resp, verksamhetsutvecklare för att finna lösningar gällande utbetalning av kostnadsersättningar/arvoden, inlämning av närvarolistor etc.

Mia Ekegren
Avdelningschef

 

Publicerad av Therese Johansson Kläth 2020-11-18