Tillbaka

Nya Röster – ett fantastiskt samarbete med Dalslands Litteraturförening

Stipendie till ett underbart gäng delades ut 11 december!

Tanken var först en skrivarcirkel, som skulle resultera i en bok, med texter från tolv unga, nyanlända tjejer från Syrien och Palestina. 

Vid första mötet pratade några ganska bra svenska, några bara engelska, minns SVs Lena Hesselroth, men målet stod klart: ett års skrivarkurs, träffar varannan lördag. Läsandet och skrivandet skulle ske på svenska – och det skulle bli en bok.


Och en bok blev det! Hälften av texterna i boken kommer ur skrivövningar på kursen. Åtta tjejer lyckades skriva klart sina texter till boken på det nya aviga språket även om det ibland blivit med bakvänd ordföljd och fattigt på synonymer. Uppgiften var att stå utanför Nordiska Litteraturhuset i Åmål och låta sinnena berätta, att skriva om vägen till skolan i Syrien eller om första timmen i Sverige.


Någon har skrivit hela natten för att bli färdig, en annan tjej kom en kväll efter skolan och kämpade en timme tills första dikten på svenska var skriven. Tre kursdeltagare hade inte ens uppehållstillstånd när kursen började, men slet, läste och skrev.


Under Bokdagar i Dalsland som genomfördes i Åmål under sommaren läste tjejerna upp texter från boken och Victor Estby, redaktör för boken, författare, journalist och skrivarkursledare, berättade om processen med boken. Läs artikeln här

Boken sålde slut på åtta månader, berättar Lena nöjt.
Den 11 december delades ett stipendium, som man fått från en stiftelse, ut till tjejerna.