Tillbaka

Nyfikenhet, empati och lärande

Bild Karl-Magnus Möller

I tre år har Studieförbundet Vuxenskolan Västs medarbetare Mia Ekegren och Annie Pettersson deltagit i ett så kallat Erasmus+ projekt. SV är enda organisationen från Sverige som deltar, övriga deltagare kommer från Belgien, Bulgarien, Portugal, Finland, Italien och Spanien. 

Inom ramen för projektet har det bland annat tagits fram modeller för att mäta hur organisationer och personal jobbar för och med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Det har även tagits fram frågeformulär för målgruppen. -Allt för att kunna inspirera och utveckla lärandet hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Det kommer bli ett studiematerial

Den 3:e november var det dags för den avslutande svenska konferensen. Målsättningen var att väcka nyfikenhet för formulären. Annie Pettersson erbjuder stöd för att organisationer ska göra en genomgång av sin egen verksamhet.
-Vi kommerfrån SVs sidaatt göra om formuläret som vänder sig till de funktionsnedsatta och göra det till ett studiematerial, berättar Annie. 

Ett 40-tal deltagare, främst från kommuner inom SV Väst upptagningsområde men även från organisationer som till exempel FUB. Anställda och anhöriga fanns på plats på den digitala plattformen denna novemberkväll. 

Efter genomgång av resultatet från projektet, tog den inspirerande föreläsaren Karl-Magnus Möller över ordet. 

Bortom sin komfortzon

Karl-Magnus berörde frågor somhur en kan inspireras till lärande och hur en övar upp nyfikenhet och empatisk förmåga. Han utgick bland annat från teorier från Carol S Dweck – som är en av grundfigurerna i Erasmus-projektet. 

-Jag vill att deltagarna ska känna sig inspirerade och nyfikna bortom sin komfortzon, framhåller Karl-Magnus. Jag vill att de ska tänka i nya banor för att i sin tur kunna inspirera och hjälpa personer med intellektuella funktionsnedsättningar att utvecklas och lära sig mer i vardagen. 

Med tanke på utvärderingar, både spontana i chatten och i den efterföljande enkäten, verkar det som att både Annie och Karl-Magnus lyckats med sina intentioner. 

Mia Ekegren 
avdelningschef 

Läs om Cognition and Inclusion