Tillbaka

#rörintevårfolkbildning - röster från verksamheten

Deltagares röster hörs sällan i den politiska debatten om folkbildningens betydelse. De är väl medvetna om att den verksamhet som riktas till dem kommer att försvinna helt eller bli alldeles för dyr. Vill Uddevalla kommun verkligen genomföra beslut som tar ifrån, oftast äldre, människor möjlighet till digital delaktighet?

Här kommer några röster från deltagare i studiecirklar i data och släktforskning i Uddevalla.


"Igen och i synnerhet nu måste det starkt värnas om att bevara och vidareutveckla  det demokratiska samhället i rätt riktning. Fri bildning på individens villkor tillsammans med andra! Möjligheten att i folkbildningens olika forum finna en plats att bildas, utvecklas socialiseras och interagera, oavsett ålder, kön eller härkomst utefter personliga behov och intressen är förödande att strypa!
Har för egen del med goda framsteg deltagit i Studieförbundet Vuxenskolan Västs Data/Mobil Kurs. Utan den möjligheten hade jag haft avgörande svårigheter att alls klara de numera nödvändiga hanteringar inom IT som krävs av individen för att klara vardagen och delta i samhället till fullo både privat och yrkesmässigt!"
/Helena Söderquist


"Min erfarenhet att gå på kurs som pensionär på studieförbund ger mig mycket och berikar mitt liv.
Jag får lära mig mer om data via en kunnig person och det är mycket värdefullt i och med att data används mer och mer i samhället. Den sociala delen med att träffa de andra i datagruppen ser jag också fram emot varje gång vi ska ses.
Överlag känns det viktigt för mig som pensionär ha möjlighet gå på kurser av de anledningar jag har nämnt förut."
/Helena Lerch


"Vuxenskolan är utbildning och gemenskap."
/Ingvar Danielsson


"Att gå på kurs som pensionär på studieförbund är givande och är roligt. Det är bra för oss pensionärer att kunna detta eftersom det har blivit såpass mycket datoriserat i samhället."
/Jonny  Gustavsson


"Jag har under några år deltagit i Vuxenskolans släktforskningskurs och har haft stor glädje av detta. Som pensionär fick jag tid till ett nytt intresse och i kursen har jag fått vägledning av en kunnig ledare och även kunnat dela erfarenheter med de andra cirkeldeltagarna. Det har varit så roligt och berikat mitt liv. Studiecirkelformen är så värdefull och värd att slå vakt om. I många fall är den med och driver samhällsutvecklingen framåt- underifrån genom deltagarna. Det är viktigt i en demokrati."
/Kajsa Parneman


"SPF Seniorerna Viken Uddevalla har under lång tid haft ett gott samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, ett samarbete som innebär teknisk support, ordnande av riktade studiecirklar för pensionärer och tillgång till lokaler för sociala möten för att motverka ensamhet för äldre. Allt detta gör att tillvaron för många får ett rikare innehåll."
/Leif Granath, SPF Seniorerna Viken


"Indragning av medel till datorkurs kommer att få konsekvenser för oss som tillhör den mognare generationen. För kan man inte FÖRSTÅ och hantera dator och telefon så får vi svårt att fungera i dagens datoriserade samhälle.
Vi som inte har IT-kunskaper med oss från skoltiden behöver vuxenskolan för att inte bli utanför samhället, att slippa isolering, ensamhet och okunskap."
/Lisbeth Dahlgren

"Vuxenskolan är ett viktigt / nödvändigt forum för alla oss, i alla åldrar som behöver / önskar kunskap. Vi erbjuds ett rikt utbud, alltid väl bemötta. Vuxenskolan stöder också evenemang av skilda slag. 
Låt oss behålla Vuxenskolan!!!"
Marianne Forsberg


"Jag skriver med anledning av att Uddevalla kommun avser dra ner på bidrag till Studieförbundet Vuxenskolan. 
Jag är en pensionär som går på data- och mobilutbildning på studieförbundet vuxenskolan i Uddevalla. För mig, som inte har några barn eller släktingar som kan hjälpa mig med dator eller mobil, är jag helt utlämnad i samhället idag. Min räddning är studieförbundet vuxenskolans utbildningar där jag går, som jag har en möjlighet att lära mig hur det tekniska fungerar, tack vare deras kunskap och lärande, så finns det en möjlighet för mig att klara mig i samhället. 
Att riskera studieförbundens existens är för mig och andra pensionärer förödande.
Rör inte studieförbunden."
/Marianne Svanberg


"Jag har under flera år haft möjlighet att få datautbildning i Vuxenskolans regi och hoppas att detta kan fortgå.
För att kunna delta i dagens samhälle krävs att kunna följa med i den snabba takt som gäller idag."
/Yvonne Olsson


#rörintevårfolkbildning
#studieförbundtillsammans
#studieförbundetvuxenskolan
#folkbildning
#arbetarnasbildningsförbund
#studiefrämjandet
#sensus
#bildningsförbundet
#studieförbunden