Tillbaka

”Se till att alla väljare förstår vad partiet vill”

Vi uppmanar samtliga partier i kommuner och regioner att ta fram sina viktigaste punkter i valprogrammet som lättläst text, skriver Ulrika Heie, Studieförbundet Vuxenskolan i en debattartikel i Dagens samhälle.

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/se-till-att-alla-valjare-forstar-vad-partiet-vill/

Gör politik tillgängligt för alla

Vi genomför nu Mitt Val i samarbete med kommuner över hela
landet. Via studiecirklar om demokrati på lättläst får deltagarna kunskap
om demokrati, politik och val, de övar sig i att rösta och de har en dialog
med lokala partier om politik.

Och det fungerar – över 80% av de som deltog i Mitt Val 2018 gick och
röstade.

Vi erbjuder onlinestudiecirkeln Bli en lättläst politiker, som ger dig de
viktigaste kunskaperna och tipsen för hur du som politiker beskriver
partiets politik så att fler förstår. Studiecirkeln är gratis och ligger helt
öppen på vår hemsida.

För ett ökat valdeltagande och en stärkt demokrati uppmanar vi därför samtliga
partier att ta fram sina viktigaste punkter i valprogrammet på
lättläst. Låt oss tillsammans minska demokratiglappet och göra valrörelsen 2022
till den mest tillgängliga någonsin.

Faktaruta om Mitt val
Mitt val är en studiecirkel i demokrati för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Metoden utvecklades inför valet 2014 som en
försöksverksamhet. Mitt val har uppmärksammats som “best practice” inom FN.
Inför valet 2022 genomför Studieförbundet Vuxenskolan 150-200 studiecirklar
med fler 1000 deltagare i cirka 130 kommuner. Strax innan valet arrangerar SV
runt 100 lättpratade valdiskussioner med lokalpolitiker som når cirka 3000
deltagare med intellektuell funktionsnedsättning.

  • Studiecirkel på lättläst svenska
  • “Vi har en fråga om er politik” filmade frågor från deltagarna till
    partierna i kommunen på Facebook (facebook.com/mittvalstudiecirkel)
  • Digitala pedagogiska spelen ”Vem bestämmer?” och ”Gissa partiet!”
  • Lättpratad valdiskussion med kommunpolitiker
  • Bli en lättläst politiker – fri digital studiecirkel för politiker

Läs mer om Mitt val