Tillbaka

Stina-Britt Björk

Det är med stor sorg och saknad vi mottagit beskedet att Stina-Britt Björk gått ur tiden efter två års kamp mot cancern. Stina-Britt ägnade hela sitt yrkesverksamma liv, med ett kort avbrott på 1980-talet, åt folkbildningen.

Efter att gått SVs nationella organisatörsutbildning i mitten på 1970-talet blev det arbete på Ale och Trollhättans SV-avdelningar innan hon anställdes på SV Västsveriges distrikt för att bli ekonomiansvarig, kamrer var titeln på den tiden.

Efter en paus från SV på ett par år, för annat arbete, anställdes hon 1989 som distriktsstudieledare på SV Västsverige distrikt. Under flera år på 1990-talet var hon tillika distriktsstudieledare för SV Skaraborg distrikt.

Stina-Britt drog ett tungt lass när SV bildade SV Västra Götalands distrikt i samband med att Västra Götalandsregionen bildades, och hon blev distriktstudieledare för det nya distriktet och i den nya SV-organisationen 2012 blev hon regionchef. Under 2000-talet var hon under några år också tillika distriktsstudieledare i Värmland.

Stina-Britt var under sina många SV-år framträdande i arbete inom Bildningsförbunds-arbetet i Västra Götaland i olika skeenden, hon var också under en tid ledamot i Folkbildningsförbundets styrelse.

SV-förbundet har vidflertalet tillfällen tagit Stina-Britts tjänster i anspråk. Det senaste som vikarierande verksamhetschef. Under senare år engagerade hon sig i uppbyggnaden av Föreningen för Folkbildningsforskning.

Hon lämnade sin anställning hösten 2019, men fortsatte sitt engagemang som utbildare för cirkelledare och föreningsfunktionärer, vilket hon också under sjukdomstiden fortsatt med, när hälsan så har tillåtit.

Musiken var ett av hennes största intressen vid sidan av SV, liksom litteraturen, vilka hon ofta använda för att förstärka och utveckla arbetet i SV. Hon engagerade sig också i föreningar och organisationer som arbetade med kultur.

Hon var en stark idébärare för folkbildningen, hade en stor arbetskapacitet och organisationsförmåga och spred alltid god stämning och glädje omkring sig på arbetsplatsen, möten, kurser och konferenser.

SV, Folkbildningen och föreningslivet, inte minst Vi Unga, har förlorat en idébärare, engagerad och kunnig kämpe för engagemang och bildning. Pedagogiken, cirkelledaren och folkbildningens utveckling engagerade Stina-Britt speciellt.

Vi aktiva i SV hedrar hennes minne på bästa sätt genom att vi alla bidrartill och utvecklar en bra folkbildningsverksamhet.