Tillbaka

Studiecirklar om diken

Syntolkning bild: ett dike med vatten i en granskog.

För att öka dina kunskaper om vattenanläggningar och avvattning, och därmed förbättra förutsättningarna för odling på din åkermark, kan du delta i en studiecirkel om diken. Studiecirklarna finns på flera platser i landet och är gratis för deltagarna.

― Har du också blivit slängd i diket? frågade min nya kollega Zackarias Edholm controller RC Örebro när jag skulle lära mig faktureringsprocessen i projektet Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda samt samfällda diken, berättar Jenna Wennberg verksamhetsutveklare SV Väst. Det är namnet på projektet som bedriver studiecirklar om diken på flera platser i landet, idag är det bara tre län som inte haft en studiecirkel om diken.

― Efter att jag och min kollega skrattat åt insider-skämtet blev det lite roligare att gå igenom detta massiva projekt som finansieras av Landsbygdsprogrammet.

Syftet med projektet

Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda samt samfällda diken är ett projekt av Jordbruksverket som genom Humanus AB bedrivs av Studieförbundet Vuxenskolan och LRF. Syftet är att öka kunskapen om vattenanläggningar och avvattning som också på sikt förbättrar odlingsmöjligheterna. Om fler av de bortglömda dikena i Sverige underhålls skulle vi ha mer odlingsbar åkermark. Kontinuerligt underhåll av diken innebär jämnare och högre skördar samt en bättre markstruktur, dessutom begränsas påverkan och skador på miljön.

Cirklarna riktar sig till lantbruksföretagare, markägare med jordbruksmark som på annat vis är aktiva inom de gröna näringarna och är de är kostnadsfria.

Projektet förlängs hela 2021 och vi siktar på ytterligare ett år

Efter att utbildat 46 studiecirkelledare har det lett till att 1120 deltagare uppdelade på totalt 106 studiecirklar runt om i landet. Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Humanus AB och LRF kommer fortsätta arbetet att sprida värdet av vad det innebär att underhålla diken och vi ser att intresset och behovet är stort. Passa på du också!

Om du är intresserad att läsa mer om projektet eller vill anmäla dig till en studiecirkel om diken, klicka dig vidare på länken: https://www.sv.se/vatten

 

Bild2.png