Tillbaka

SV har fått ett internationellt erkännande.

-Varför får inte jag någon lön när jag jobbar på daglig verksamhet? Det var det första Rikard sa när jag frågade om han tycker att politik är viktigt. Detta var starten på Mitt Val cirkeln i Lysekil en solig kväll i maj. Gemensamt för alla cirklarna har varit att engagemanget varit stort och frågorna många. Studieförbundet Vuxenskolan har under 2018 gjort en stor satsning kallad Mitt Val.  

För personer med intellektuell funktionsnedsättning räcker inte en ramp förbi trappstegen till vallokalen. Det räcker inte heller att erbjuda hjälp att förstå hur man röstar. För att valet ska bli tillgängligt måste alla få en möjlighet att tillgodogöra sig vad det är man röstar om. Själva politiken måste göras tillgänglig och den politiska informationen måste vara förståelig. 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har inte mindre intresse av samhällsfrågor än andra. Många är dessutom beroende av olika insatser från samhället, vilket gör det demokratiska underskottet gigantiskt.  

Utbildningar för att öka valdeltagandet. 

Studiecirkeln Mitt val har bidragit till att öka viljan och kunskapen hos deltagarna att vara med att påverka genom att delta i allmänna val. Målet var också att deltagarna ska våga säga vad de tycker och kunna göra egna val i vardagen. 

I Mitt val ingår en lättpratad valdiskussion, där cirkeldeltagarna ställer frågor till inbjudna politiker. Inför detta fick deltagarna träna på att framföra sina åsikter och att diskutera med andra som kanske inte tycker likadant. Politikerna erbjöds också en utbildning i att diskutera och prata på lätt svenska. När det var lättpratad valdiskussion i Lilla Edet så märktes det tydligt att politikerna blev överraskade över de genomtänkta frågorna och det stora engagemang som fanns i gruppen. En av cirkeldeltagarna sa till ledaren Pia på utvärderingen att det varit bland det roligaste och viktigaste hon gjort i hela sitt liv. 

Förutom Mitt Val har Studieförbundet Vuxenskolan har även tagit fram en onlineutbildningBli en lättläst politiker, som var gratis att använda för alla partier. Efter utbildningen, kunde partiet på ett enkelt sätt skriva sitt lokala valmanifest på lättläst, ha med det i valstugan och lägga på hemsidan. Tyvärr så var det inte så många partier som tog chansen hos oss i SV Väst, men till nästa val så finns möjligheten att ändra på det! 

Att få ett erkännande betyder mycket

Zero Project utser årligen Best policies och Best practice inom funktionshinderpolitisk utveckling. Årets teman är Independent Living och Political Participation. Inom det sistnämnda uppmärksammas vi för arbetet med Mitt val (studiecirkel för ökat valdeltagande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning) och Bli en lättläst politiker (onlineutbildning för lokala politiker i syfte att öka mängden lättläst politisk information på lokal/regional nivå). I februari tar Kjell Stjernholm med sig två experter som hjälpt oss - Ulla Bohman och Ylva Bjelle - till FNs högkvarter i Wien och presenterar hur vi arbetar i en internationell by invitation only-konferens. 

Att få dessa två insatser uppmärksammade internationellt betyder att vi är på rätt väg för att öka delaktigheten i samhället! 

Gå utbildningen på Learnify