Tillbaka

SV syns i debatten

Syntolkning bild: Ett vitt utropstecken på grön bakgrund.

Vad tycker vi? Studieförbundet Vuxenskolan bildar aktivt opinion för demokrati i hela landet, för funktionsrätt och för hållbarhet.
Följ SVs ställningstaganden i aktuella frågor på vår webbplats Våra Åsikter.

Här skriver SVs företrädare, bland annat förbundsordförande Ulrika Heie och förbundschef Johan Fyrberg, om aktuella frågor för Studieförbundet Vuxenskolan, folkbildningen och föreningslivets utveckling.