Lättläst version saknas
Tillbaka

Ta hand om din jordkällare

Fotograf: Sophie Carling

Några dagar innan påsk hade vi föreläsningen Ta hand om din jordkällare i Dingle. Ann-Charlotte Hajdu-Rafis från Länsstyrelsen Västra Götaland, rådgivare inom ett rikt odlingslandskap och landskapsutveckling föreläste i ett samarbete mellan SV Väst, Gillet i Munkedal och Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Att förvara livsmedel under vintern har varit livsviktigt för människan och har en lång historia bakom sig. Jordkällare har med största sannolikhet funnits sedan medeltiden och troligen var det odlingen av den livsviktiga potatisen som gjorde att jordkällaren blev en nödvändig byggnad på gårdarna. Jordkällare ser olika ut i olika områden då man använde sig av de material det fanns gott om på de olika platserna. Men konstruktionen i sig är likadan överallt.

Det krävdes stor hantverksskicklighet och tålamod att ta sig an bygget men när väl klar och med rätt sorts underhåll är livslängden flera hundra år. Förutom att jordkällaren är en del av vårt kulturarv, är jordkällaren för dig som odlar själv, saftar och syltar ett utmärkt förvaringsalternativ. Den fungerar utan el, ger inga utsläpp och är kostnadseffektiv. Har du en gammal fungerande jordkällare på din mark – var rädd om den!

Man kan inte få nog, säger Sophie Carling, ordförande i Gillet i Munkedal. Idag är intresset stort för att lära sig mera om smarta och hållbara lösningar för matförvaring. Vi planerar att till sommaren ha en praktisk jordkällare cirkel. Där ska vi lära oss enklare renovering och fixa med traditionellt kalkbruk och annat nyttigt. Är du intresserad kan du anmäla dig redan nu:

 https://www.sv.se/avdelningar/sv-vast/kurser/intresseanmalan---ta-hand-om-din-jordkallare-90995/