Tillbaka

Tack till alla volontärer och frivilliga

Idag, på Internationella Frivilligdagen, vill Studieförbundet Vuxenskolan tacka och hylla det engagerade arbete som görs av alla våra ideella ledare och volontärer, alla som genom frivilliga insatser ökar livskvaliteten för våra medmänniskor.

Ett stort tack!

I rapporten Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014 presenterar forskarna Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg vid Ersta Sköndal högskola en undersökning av svenskarnas ideella/frivilliga arbete och informella insatser.

Läs hela rapporten

 

Kortfakta

Andel av den vuxna befolkningen i Sverige som arbetat ideellt 2014

Män: 57%
Kvinnor: 50%
Totalt: 53%

Genomsnittligt antal timmar per månad som de aktiva arbetar ideellt

Män: 17 timmar
Kvinnor: 13 timmar
Totalt: 15 timmar