Tillbaka

Tillsammans mot ensamhet med Anna Bennich

SV Västs cirkelledare och verksamhetsutvecklare hälsas välkomna till en eftermiddag med målet att hitta vägar för att motverka eller i alla fall minska den ofrivilliga ensamheten. Ensamhet kan drabba människor i alla åldrar och är en folksjukdom.

Syftet med dagen är att ge dig fler verktyg och arbetssätt för att motverka ensamhet. Anna Bennich arbetar som psykolog och författare. Hon har många års erfarenhet som föreläsare och utbildare inom stress, stresshantering, konflikthantering, ledarskap, relationer, arbetsmiljö och kommunikation.

I  boken, Att vinna över ensamhet - psykologens bästa råd, som Anna har skrivit, beskrivs ensamhetens olika uttryck, orsaker och effekter och vi får ta del av den senaste forskningen om relationernas betydelse för vår hälsa. Här finns också handfasta tips och strategier för hur vi kan öka och fördjupa relationerna i våra liv.
Alla deltagare får boken som Anna skrivit; Att vinna över ensamheten.

Program
12.00 Gemensam lunch
13.00 Föreläsning med Anna Bennich
14.00 Samtal
15.00 Avslutning

Välj mellan fyra olika utbildningstillfällen

31 januari Astern, Borås
6 mars Vara Folkhögskola, Vara
8 mars Nordiska Folkhögskola, Kungälv
9 mars Ljungskile Folkhögskola, Ljungskile

Anmäl dig senast 2/12 2022 till vgregion@sv.se eller ring 0522-65 33 33

Inbjudan somk pdf