Tillbaka

Viktiga samtal, det gäller mig med unboxing

Varje onsdag erbjuder SV Väst en härlig mötesplats på Ryttaren i Uddevalla, en kommunal mötesplats för alla. Vi har bingo som aktivitet för personer med funktionsnedsättning. Även om inte det är rapporteringsbart så är det så värdefullt för deltagarna att träffas, fika och spela.

Vi har fullt upp med siffror och färger, tränar på turtagning, räknar pengar, väljer egen egen fika måltid och är inte det lärande så säg. Många kommer utan personal och senaste året kommer även andra som bor i huset eller i närheten. Kul när gruppen utökas med personer som inte själva har en IF utan trivs med sällskapet och olikheter. Besökarna är mellan 50-70 personer varje gång. 

För ett par terminer sedan startade vi Unboxing med diskussion före bingot. Det innebär att vi har ett hemligt föremål i en låda. Föremålet i är inslaget i flera lager som skalas av efter hand och deltagarna får ledtrådar om vad som finns i lådan av cirkelledaren. Det är ett fantastiskt sätt att skapa nyfikenhet och intresse. Varje vecka är det olika föremål som ska leda till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Vem bestämmer i Sverige?

Nu senast var det en kungakrona och det handlade om vem som bestämmer i Sverige. Cirkelledaren har en plan om vad som kan diskuteras och leda samtalet om det behövs. Denna gång pratade vi om kungen och hans familj, successionsordningen, demokrati, val av statsminister/parti. Med den bakgrunden kunde och plocka ner det till eget bestämmande i den värld personer med IF lever i med andras tyckande i allt som händer i deras vardag. Vi pratade om det personliga valet, om möjligheten att påverka lokalt ända till globalt. Kan tyckas svårt men med den egna erfarenheten av livet och kunskaperna personerna har så blir det oerhört fina diskussioner.

Andra ämnen har varit nyckel, att få en egen dörr att stänga om sig och få vara privat. Vi har haft en sedel som lett tillsamtal om hur lär en sig om sin ekonomi när pengar försvinner och allt som blir digitalt och osynligt, Vi pratade om det går att påverka sin sin ersättning och hur vi skriver ett medborgarförslag. Om en godman ond eller en tillgång.

Vi har haft glasögon och pratat olika funktionsnedsättningar och hjälpmedel, en bok och snackat om att alla människor lär så länge vi lever och alla fina böcker som finns på bibliotek och vilka resurser det finns där. Ingenting kan stoppa kreativiteten och gruppen tycker det är lika spännande varje gång.

En härlig metod som gynnar självbestämmande, egenmakt och leder till kunskap om att kunna påverka sitt liv.