Tillbaka

Folkbildning - vaccin mot populism

Genom möten, dialog och utbyte av erfarenheter tillsammans med andra vidgas våra vyer. Vi samarbetar med olika aktörer för att skapa förutsättningar för ökad dialog. Det är så lätt att de yttre kännetecknen, som fria val och yttrandefrihet, blir definitionen av demokrati, menar författaren, historikern och föreläsaren Henrik Arnstad, och jämför med en köttbulle: ingredienserna, malt kött, lök osv. – det är inte en köttbulle.

Ett 30-tal SV-aktiva, tjänstepersoner, cirkelledare och förtroendevalda, träffades den 7 februari på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv för att låta sig inspireras och fördjupa sig i demokratifrågan för att lägga grunden till SVs fortsatta demokratiarbete i västra Sverige.

Inledningstalare Henrik Arnstad igen:
- Demokrati inkluderar till exempel aktivt minoriteter och utsatta grupper och deras rättigheter. Det finns även andra nyckelbegrepp, som Respekt och övertygelsen att samhället blir starkare via mångfald.

Pågående samhällsprocess

Det blev mycket att tänka på för deltagarna, som Platons tanke om att demokrati riskerar att urarta i "de 51 procentens diktatur”. Att demokrati är en ständigt pågående samhällsprocess var däremot inget nytt för dessa folkbildare, med ett studieförbund vars verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet.

Studieförbundet Vuxenskolans förbundschef Nina Larsson var nästa talare, eller talare förresten: Nina initierade en mängd diskussionsfrågor utifrån en rad filmer om det goda samtalet med psykoterapeuten Paul Perris, som SV tagit fram.
Ta del av filmerna här

Bästa vaccinet

Det är skillnad på att vara empatiskt nyfiken och känna sig tvingad att hålla med i sak, menade Nina Larsson. Om utgångspunkten är att Jag vill se världen i dina ögon, då blir inga frågor farliga. Nina framhöll också att bildningsresor är bästa vaccinet mot populism och för att mota utmaningar.

Eftermiddagens workshop handlade om Framtidens demokrati utifrån olika kontexter, såsom Ekologi, Hälsa, Historia och Konst.

Miriam Sannum från SVs regionala enhet i Västra Götaland inledde passet med att berätta om Nora Bateson, som vidareutvecklat sin pappa Gregory Batesons systemteori och kommunikation inom och mellan levande system. Nora har bl.a. skapat nya ord, såsom symmatisera, vilket innebär att utveckla sammanhang av ömsesidigt lärande genom växelverkande processer mellan en mångfald av variabler i levande väsen – och det var precis vad konferensdeltagarna gjorde i praktisk handling som avslutning av konferensen.

Nöjda och inspirerade åkte deltagarna hem för att reflektera över dagen och fundera över hur var och en kan jobba vidare för att ge fler möjlighet till bildningsresor genom Studieförbundet Vuxenskolan.

Mia Ekegren
Avdelningschef SV Väst


Vi tipsar om tre föreläsningar i början av mars.

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? med Stina Oscarsson
En föreläsning om vad som krävs av oss som medborgare för att upprätthålla demokratin. Om lydnad och olydnad, kulturens kraft och vad som faktiskt skapar förändring.  Om samtalets konst och modet att ändra uppfattning.
Anmälan och läs mer:
5 mars  Kungälv
6 mars  Åmål

Demokratin mognar inifrån med Anna Bornstein
På temat är demokratin mognar inifrån.  Anna har skrivit på SvDs idagsida om existentiella perspektiv. Hon har tagit initiativ till Drömmen om det goda och har över 20 års erfarenhet av att väva in stillhetsstunder i förskolan och i skolan.
Anmälan och läs mer:
7 mars Trollhättan