Lättläst version saknas
Tillbaka

Välkommen till en ny termin med SV Väst

Syntolkning bild: Röda äpplen på rad.

Plats för Nytänkande, Plats för Alla – Plats för Dig

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan – SV - ser fram emot att skapa inspirerande mötesplatser i höst där människor får lära, växa och utvecklas tillsammans.
SV arbetar för att alla ska ha en självklar plats i vårt demokratiska samhälle. Studiecirkeln är en plats för samtal. Vi lyssnar på andra och berättar för varandra. Stora ord som Respekt och Demokrati blir vardagsverkliga.

Vill du lära dig något nytt? Vill du vidga perspektiven på det egna livet, förändra självbilden till det positiva och få en känsla av sammanhang?

SV skapar förutsättningar för bildning och personlig utveckling. Cirkeln och annan verksamhet är ett alldeles utmärkt sätt att bryta ensamhet och möta andra människor.

Kanske sker det i SVs lokaler en föreningslokal såsom bygdegård eller hembygdsgård inom vårt utannonserade allmänna utbud.
Hittar du inget där kan du (ni) även starta en studiecirkel tillsammans med personer du känner utan att betala en deltagaravgift. Exempel på ämnen kan vara bokcirkel, konst, hantverk, sång, musik, dans, historia eller något helt annat. Vi hjälper gruppen att själva utforma sin plan för cirkeln, välja studiematerial och utforma cirkelns upplägg efter gruppens behov. SV kan hjälpa till med lokal, digitalt studierum, studiematerial eller annat som berör verksamheten/ämnet.

Tröskeln in är låg och välkomnandet hjärtligt.

SV är en möjliggörare för människor som, tillsammans med andra, vill växa som individer. Hos oss ska även den som möter särskilda svårigheter kunna hitta sin väg till bildning.

När vi säger Plats för Alla – då menar vi det!
Välkommen till höstens verksamhet! – Vi har Plats för Dig!