Tillbaka

Västsverige behöver folkbildningen

Uttalande från SV Västs avdelningsstämma 2014

Vi som folkbildare drivs av viljan att ge människor i den lokala miljön bildning och kunskap och därmed kraft att förändra. Folkbildningens uppgift är att ge människor redskap för att utvecklas som medborgare och att därmed bidra till lokal utveckling. Bildningens betydelse för att ge individen möjlighet att växa är oomtvistad.

Som folkbildare brinner vi för att utveckla den lokala demokratin, verka för att förbättra folkhälsan, driva klimatarbetet, ge människor med funktionsnedsättningar en röst i debatten, vara en aktiv kraft i arbetet för förbättrad integration, etc.

Detta gör vi varje dag året om här i regionen men vi vet att det går att göra mer. Vi vet att studiecirkeln, SV Arena, våra föreläsningar, dialogsamtal m.m., är oerhört kraftfulla verktyg för att inspireras, växa och bilda sig utanför det traditionella utbildningssystemet. Det sporrar och utmanar oss i vårt arbete varje dag.

Att värna och utveckla stödet till folkbildningen är att bidra till lokal utvecklingskraft och att utveckla Västsverige.

Vi tänker använda vår kraft till att arbeta med den utmaningen. Du som politiker kan se till att folkbildningen får resurser för att klara den uppgiften.

Studieförbundet Vuxenskolan avdelning Väst
Samlad till årsstämma i Stenungsund den 26 mars 2014

SV Väst bedriver verksamhet i 19 kommuner – kommunalförbund Fyrbodal utökat med Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv. Styrelse och personal verkar över hela området.

Under 2013 engagerade vi 24 015 deltagare, varav 12 136 unika personer, i vår gruppverksamhet (studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet). Dessutom deltog 172 385 personer i de 2 475 kulturprogram vi genomförde under året. Detta innebär att 70 personer i snitt besökte våra kulturarrangemang.

En särskilt rolig händelse under 2013 var beskedet om att vi erhållit medel från Arvsfonden för att starta ämnesöverskridande verksamhet inom musik, teater, dans, cirkus, film och konst för funktionsnedsatta – och i höstas drog vi igång Kulturcentrum Väst! För tillfället deltar elva vuxna med funktionsnedsättning (och tre ledsagare) i scenträning två dagar per vecka på Nösnäs gymnasium i Stenungsund. Dessutom har vi genomfört ”pröva-på-workshops” för personal och politiker inom Orust och Tjörn.

Vi är också stolta över medeltidsspelet ”Hertigarnas Bröllopsfest” i Lödöse; åtta föreställningar med drygt 1 000 besökare.

En lyckad folkbildningsaktivitet är inte endast den som lockar många deltagare - i studiecirkeln, i den lilla gruppen kommer alla till tals i dialogen, en form för kunskap och lärande. Ytterligare en stolthet är SVs koncept SV ARENA, en mötesplats där deltagaren står i centrum och där människor kan komma
och byta sina åsikter och därmed få ökad insikt.

Vårt samarbete med våra 19 kommuner och ett 100-tal olika föreningar har skapat mervärden genom att vi tillsammans genomfört en mer omfattande och kvalitativt bättre verksamhet, samtidigt som det också stärkt och utvecklat föreningslivet.