Vi gör skillnad

Redan 2010 väcktes idén om ett projekt i Guatemala. Guatemala är ett land som är rikt på kultur och natur men fattigdomen är brett utspridd, 54 % av befolkningen befinner sig under fattigdomsgränsen. Kvinnor och barn är främst utsatta och i synnerhet de från ursprungsbefolkningen. I Guatemala är 40 % från olika ursprungsbefolkningsgrupper. Var fjärde guatemalan är analfabet och bland kvinnor från ursprungsbefolkningen är mer än hälften analfabeter.

Efter fyra år kunde startskottet till Projekt Bienstar slutligen avfyras. Just nu pågår flera studiecirklar i den lilla byn San Juan La Laguna och dess tre bergsbyar. Tack vare Studieförbundet Vuxenskolan och projekt Bienestar har hundratals Mayakvinnor, män och ungdomar i Guatemala möjlighet att stärka sina mänskliga rättigheter genom folkbildning, och i synnerhet genom studiecirklar.

Guatemala

Under mindre än ett år har projektet nått fler än 600 deltagare och över 50 studiecirklar har ägt rum. Bland annat i Data grund, design, matlagning, administration och föreningsutveckling. Detta kommer att leda till att flera av deltagarna kan komma ur den extrema fattigdom de lever i. Allt tack vare stark vilja och folkbildning. Och förhoppningsvis kommer det inte att sluta här.

I Sverige håller SV Skaraborg och Ållebergsgymnasiet i Falköping på att utveckla ett intressant samarbete utifrån projekt Bienestar. Ett samarbete som innebär att ungdomar från gymnasiet får en ingång till folkbildningen genom att lära sig om studiecirkelmetodiken samtidigt som de får praktisk omvärldskunskap genom bland annat internationell handel och mänskliga rättigheter. Även SV Väst och SV Halland utvecklar idéer om hur deltagare kan ta del av projekt Bienestar och vara med och jobba med hållbar utvecklingsom ju är en del av SVs visionsarbete.

Här är rätt ställe att tacka projektledaren Anna Freiman för hennes insats och otroligt underbar arbete hon gör i och för Guatemala.

Projektledare Anna Freiman

Lite fakta om Guatemala:

Yta
109 000 km²

Antal invånare
15 082 831 (2012)

Medellivslängd
71 (2011)

Statsskick
Republik, enhetsstat

Huvudstad
Guatemala City

Språk
Spanska (officiellt), garífuna, xinka samt 21 mayaspråk

Vill du läsa mer om projektet så gå in på https://mayasv.wordpress.com