Hjälp oss att hjälpa

Vi vill hjälpa asylsökande in i svenska samhället!

Vill du vara med och skapa meningsfull aktivitet för asylsökande? Bli volontär eller ideell cirkelledare hos Studieförbundet Vuxenskolan.

Anmäl ditt intresse till
Marie-Therese Harfouche
telefon: 070 – 21 33 113 eller 010 – 33 00 929
e-post: marie-therese.harfouche@sv.se

Du kan även passa på att komma till vår utbildnings-/utbytesdag för ledare som jobbar eller skall jobba med våra asylsökande. Här får du information och inspiration. Stor del av dagen kommer att ägnas åt erfarenhetsutbyte och ge varandra tips.

Dagen är på lördag den 3 oktober mellan kl. 10:00 och 15:00, Studieförbundet Vuxenskolan, Junogatan i Uddevalla. Vi bjuder på lunch och står för eventuella resekostnader.

Vid intresse anmäl dig senast måndag 28 september till

Kerstin Wennebro
telefon: 010 – 33 00 9323
e-post: kerstin.wennebro@sv.se