Gemensamt för integration

Studieförbundet Vuxenskolan och Lilla Edets integrationssamordnare Mai Lundell vill med enade krafter och med invånarnas hjälp förbättra integrationen i kommunen. Under våren satsar vi på dialogkvällar och metoden Culture Planning. Första kvällen var den 30 mars på Folkets Hus i Lilla Edet.

Det började med att deltagarna fick lyssna på Tillitsverkets upplevelseutställning ”Skapa Leka Lyssna”, som gästade Lilla Edet i fyra dagar. Därefter presenterades SVs integrationsprojekt ”Mat och Prat” från Tjörn.

Sedan kom hela poängen: i smågrupper diskuterade deltagarna runt dagens ämne ”Hur kan vi skapa det samhälle vi vill ha – tillsammans” och samlade idéer för att arbeta med kultur för att förbättra integration.

Förslagen presenterades sedan för alla och med ett poängsystem röstades favoriterna fram. Förslag och resultat kommer nu att utvärderas utifrån hänsyn till invånarnas goda idéer och befintliga resurser.

Nu följer ytterligare tre dialogsamtal med workshop:

  • Tema: Boende, 2 maj, kl. 18-21
  • Tema: Matkultur, 30 maj, kl. 18-21
  • Summering av dialogsamtal, 20 september, kl. 18-21