Digitac

Studieförbundet Vuxenskolan har tillsammans med Changemaker AB och i samarbete med Slöjd i Väst, Väv i Väst och Interactive Institute Göteborg arbetat med projektet DigiVäv under två år. Västragötalandsregionen (VGR) och Nämnden För Hemslöjdsfrågor (NFH) har varit medfinansiärer.

Nu utvecklas det arbetet internationellt.

Digitac är ett EU-projekt som precis startat (pågår till våren 2018) där vi fått en möjlighet att arbeta genom anslag från Creative Europe och VGR. Våra samarbetsparter är Viljandi Culture Academy Creative Incubator, Estland (en avdelning vid universitet) och Confartigianato Udine, Italien (en organisation som stöttar små hantverksföretag).

Projektet innebär kortfattat att vi genom en rad workshops (nationella och internationella) ska ta fram en digital plattform (wiki) som ger verktyg för att sprida kunskap om och marknadsföra vävning/textilt hantverk via sociala medier.

Vi vill nu presentera oss och projektet för er, men också från start knyta så många kontakter som möjligt med människor och organisationer som kan ha nytta och nöje av vårt projekt. Därför är ni välkomna till ett informations-mingel-möte med mat och prat

Onsdag den 21 september 2016, kl. 18:00 – 20:00
da Matteo, Magasinsgatan 17 A, Göteborg

Denna kväll får alla 1 minut på sig att presentera sig/sin organisation - namn, verksamhet, varför är Digitac intressant för din organisation/verksamhet. Efter presentationerna blir det mingel och mat med stora möjligheter till kontaktskapande.

OBS! Alla presentationer måste ske på engelska och max 1 minut då vi räknar med många deltagare och vill ha mycket tid för minglet! Det finns möjlighet att visa en och annan bild via projektor, men ta gärna med informationsmaterial!

Anmälan senast 16/9 till vgregion@sv.se eller 0522 – 65 33 33.

Mer information:
sv.se/vastragotaland
Changemaker
Confartigianato
Viljandimaa
Slöjd i väst
Väv i väst.se
Interactive Institute Göteborg
European Comission
Västra Götalandsregionen