Hållbar utveckling på agendan

Lars Tysklind

Lars Tysklind är uppvuxen i SVs anda. Hans mamma har varit ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan i många år och även han själv är mycket aktiv. Hans deltagande på miljökonferensen fångade vårt intresse, eftersom vi vill sätta SV Väst på hållbarhetskartan.


Kunde du hämta inspiration från konferensen som kan ge nya impulser i frågan hållbar utveckling?
Det tror jag absolut. Det som är mest både glädjande och fascinerande med en klimatkonferens i FN-regi, som COP21 i Paris, är att alla länder är med och att resultatet ska värderas utifrån att alla är med. Personligen har det stärkt mig i min grundinställning, att inte låta sig bli nedslagen av det som inte kommer med utan glädjas åt de steg som tas i rätt riktning. Parisavtalet får i detta sammanhang ses som ett stort steg.
Personligen hade jag en fantastiskt givande förmiddag på Strömstad gymnasium i mitten av januari där jag, utifrån mina erfarenheter, fick tillfälle att tillsammans med ca 70-80 elever diskutera långsiktiga globala utmaningar. Varje gång man får tillfälle kan man konstatera att vi har fantastiska ungdomar.


Vad kan folkbildningen göra för att lyfta miljöfrågorna?
Jag tror att folkbildningen har en stor uppgift att lyfta de vardagsnära miljöfrågorna. Ett bra exempel kan vara mat och då inte minst problematiken till dagens stora matsvinn. I dag slängs ca 30 % av den mat som handlas och genom att minska detta svinn skulle var och en göra en stor insats för klimatet.


Planerar Liberalerna i Strömstad att satsa på hållbar utveckling i samarbete med SV?
Jag har inte full koll på vad som planeras av Liberalerna i Strömstad förutom att jag på årsmötet ska berätta bl.a. om mina erfarenheter från COP 21 i Paris och förhoppningsvis sätta in det i sitt sammanhang. Liberalerna i Strömstad har också god kontakt med EkoPark.