Översyn av idéprogrammet på gång

Ordförande av SV Västs styrelse, Hans-Inge Sältenberg, svarar på några frågor kring styrelsens arbete med idéprogrammet.

Anser du att SV behöver ett nytt idéprogram?
Det är ju inte frågan om att skriva nytt, det är en bearbetning. Det är viktigt att idéburna organisationer återkommande gör uppdateringar av sitt yttersta styrande dokument.

Tror du att idéprogrammet kommer att påverka SVs sätt att arbeta och prioritera i den dagliga verksamheten?
Utgår ifrån att kommande verksamhetsplanering kommer att successivt påverkas av idéprogrammet.

Tycker du att dialogen ska tas även med och mellan a) personalen och b) SVs ”kunder” (organisationer vi samarbetar med, cirkelledare, deltagare)?
Idéprogramarbete är förtroendevaldas arena och fråga. Naturligtvis kommer personalen att få möjlighet att följa arbetet på olika sätt. Organisationerna har ju sina kanaler att påverka frågan.

Vill du veta mer om idéprogrammet och hur du kan dela med dig i den frågan gå in på idégruppens hemsida.