Lättläst version saknas

Cirkelledarutbildning

Samtliga studieförbund i regionen bjuder under januari 2017 in cirkelledare till att delta i utbildning kring integration och interkulturellt förhållningssätt.
Syftet med ledarutbildningen är att ge inspiration, lust och motivation till deltagarna att arbeta på ett nytt sätt och med ett nytt förhållningssätt.

Vad:
Kompetenshöjande fortbildning i interkulturellt förhållningssätt.

Deltagarna kommer att få arbeta med:

  • Reflektera över och utmana fördomar
  • Hantera olikheter
  • Möta människor och heterogena grupper med öppenhet
  • Rollen som cirkelledare för människor med skiftande bakgrund
  • Flexibilitet

Utbildningen är en kreativ workshopdag och innehåller dialoger och enkla lustfyllda övningar som främjar kreativitet och ger nya insikter. Den anpassas efter deltagarnas förutsättningar och erfarenheter. Deltagarna är ledare från alla deltagande studieförbund.

Var och hur:
4 grupper på 4 orter, en heldag per grupp. Ca 20-30 deltagare per grupp.

Målgrupp:
Cirkelledare från alla deltagande studieförbund i Västra Götaland.

Utförare:
Utbildningen genomförs av TILLT, www.tillt.se

Kostnad:
De regionala studieförbundsenheterna står för deltagaravgiften.

Anmälan:
Senast den 1 december 2016 till stina.britt.bjork@sv.se.
Uppge namn, studieförbund, deltagarort
och eventuell specialkost.

Datum och tid:
Trollhättan (Värd NBV)
10/1 2017 klockan 09:00-16:30

Borås (Värd NBV)
12/1 2017 klockan 09:00-16:30

Falköping (Värd SV)
17/1 2017 klockan 09:00-16:30

Göteborg (Värd NBV)
19/1 2017 klockan 09:00-16:30