God Jul och ett Gott Nytt År

Vi kan strax summera verksamhetsåret 2016, ännu ett framgångsrikt år för SV Väst avdelning. Genom goda insatser från anställda och övriga engagerade i vår verksamhet håller vi våra verksamhetsvolymer. Framförallt är det glädjande att vi åter ökar antalet unika deltagare i vår verksamhet. Räknat i unika deltagare är SV Väst en av de största SV-avdelningarna i landet. Antalet unika deltagare premieras nu i statsbidragssystemet vilket medverkar till att vi inför 2017 har bättre ekonomiska förutsättningar, som ger utrymme för fortsatta satsningar för att utveckla verksamheten.

Tack för gjorda insatser och en tillönskan om en God och vilsam Jul och Gott Nytt År till personal och andra som möjliggjort ett framgångsrikt 2016.

Styrelsen SV Väst avdelning
Hans-Inge Sältenberg
Ordförande