ASK - Det tillgängliga kulturarvet

I augusti 2017 startade projektet ”ASK – Det tillgängliga kulturarvet”. Projektet sträcker sig över ett år och har som mål att göra kulturarvet tillgängligt för en bredare publik i de deltagande kommunerna.

Kommunerna som står bakom projektet (Ale, Stenungsund och Kungälv) har en rik kulturhistoria som av tradition vårdas ideellt av en relativt homogen grupp som bott länge på platsen. Projektets syfte är att utveckla kommunernas arbete och hitta sätt att inkludera fler grupper i samhället.

I ansökan står att läsa att de sökande har identifierat ett stort behov hos kulturarvsföreningar av att värva nya medlemmar och att hitta former för att göra kulturarvet tillgängligt för nya målgrupper samt att kommunicera kulturhistoria på nya sätt.

För att uppnå projektets syfte kommer ett flertal olika aktiviteter äga rum under projekttiden, bland annat:

  • Kartläggning av det kulturarvsarbete som redan görs i kommunerna.
  • Dialogmöten med kulturarvsföreningar, företagare och andra intressenter för att hitta sätt att hjälpa dem tillgängliggöra kulturarvet och därigenom hitta nya besöksgrupper.
  • Dialogmöten med referensgrupper bestående av barn och unga, nyanlända och nysvenskar, samt andra grupper som idag inte aktivt deltar i kulturarvsarbetet.
  • Genomföra idéerna från dialogmötena och ordna aktiviteter som skapar intresse för kulturarvet hos nya grupper. Detta kanske sker genom arkeologiska utgrävningar, föreläsningar, guidade fornminnesvandringar, trycksaker, föreläsningar e.dyl. beroende på vad dialoggrupperna kommer fram till.
  • Starta kurser och prova-på-verksamheter i kulturkolornas regi inom arkeologi och kulturarv.
  • Sammanställa en kortfattad strategisk plan för kulturarvsarbetet i de tre kommunerna.
  • Temadag med programpunkter, projektpresentation och diskussioner.
  • Sammanställa projektresultaten för att sprida vidare.

 

Representant från Studieförbundet Vuxenskolan finns med i projektledningen och projektledare är Andreas Antelid.

Projektet finansieras av de deltagande kommunerna med stöd från GR-regionens ”Kulturmiljonen” – och SV.

Har du frågor om projektet så tveka inte att ta kontakt med Andreas Antelid  andreas.antelid@ale.se

 

Mer information hittar du även på Facebook: https://www.facebook.com/dettillgangligakulturarvet/?fref=ts