Lättläst version saknas

Margaretas insats på Orust

Margaretha Thoresson engagerar sig i den nybildade ekonomiska föreningen ”Orust Mirakel”. Hon sitter i styrelsen och hade stor del i att föreningen finns överhuvudtaget. Margaretha berättar om föreningen och sin insats:

Vad gör ni?
Föreningens syfte är att:

• Utveckla och driva ett socialt företag.
• Utveckla ett företag, sälja mångkulturell mat som är baserad på ekologiska och lokalt producerade råvaror, och att möta marknadens behov av andra produkter och tjänster.
• Stärka människors möjligheter till arbete och utbildning samt skapa självkänsla och självförtroende för en demokratisk påverkan i samhället.
• Öka förståelsen i det omgivande samhället, genom att visa de nyanländas förmågor och kapacitet.

Hur är kopplingen till SV?
Hösten 2015 blev jag kontaktad av Maria Gustafsson, som bor på Orust, och som har ett stort engagemang för de asylsökande som blivit placerade på Sjögården i Ellös. Maria kom till mig tillsammans med en ung asylsökande kvinna som heter Reem Osman och presenterade sina planer att starta en studiecirkel för kvinnor boende på Sjögården. Cirkeln skulle ha sin utgångspunkt i mat från olika kulturer, men skulle också ge cirkeldeltagarna en insikt i, och förståelse för, varandras olika kulturer. Språkträning blev ju helt naturligt en viktig del i detta.

Under senhösten 2015 startade vi en studiecirkel i Studieförbundet Vuxenskolans regi med ca 13 kvinnor som deltagare, och vi döpte den till Svenska-Mångkulturmat.
Under hösten utlyste Tillväxtverket pengar att söka för aktiviteter som innebar snabbare integration av asylsökanden i det svenska samhället. Tillsammans med SV sökte vi pengar. Chansen var inte stor - ytterligare 200 olika projekt gjorde det också. Strax innan jul fick vi per telefon veta att av 12 beviljade projekt var vi ett!!
Syftet med projektet har varit att skapa möjligheter för invandrade kvinnor att inhämta sådana kunskaper så att man ska kunna skaffa sig en försörjning i det nya landet inom livsmedelsbranschen: cateringrörelse, food-track, caférörelse och mycket mer. Endast fantasin sätter gränser!

Det har varit en vår med provmatlagning vid olika event, men även att sitta på skolbänken och lära sig hur man gör upp en budget, hur man gör en markandsanalys, möte med kommunens livsmedels-inspektörer och mycket, mycket mer.

I våras kom kvinnorna fram till att de ville starta ett eget företag, och jag fick då frågan om jag ville gå in som styrelseledamot, vilket jag gärna gjorde.

Hur kom det sig att du ville engagera dig?
Jag har under denna tid som vi arbetat tillsammans sett den vilja och ambition som finns hos dessa kvinnor. Hur de målmedvetet arbetar för en framtid som är så osäker för många av dem. De har övervunnit språkbarriärer och kulturskillnader inom gruppen och har visat ett stort förtroende gentemot mig och Studieförbundet Vuxenskolan.

Flera av dem har släppt in mig i sina liv och vi har blivit vänner. Det kändes helt självklart att fortsätta resan tillsammans med dem. Uppdraget som styrelseledamot gör jag nu som privatperson, då projektet avslutas och Studieförbundet Vuxenskolan har fullgjort sin roll.

Vad är din ”lön” för ditt engagemang?
Jag känner mig oerhört ”högavlönad” då jag har fått nya vänner från olika kulturer, och jag har förhoppningsvis fått en större förståelse att livet inte alltid är så självklart och att helt nya förutsättning plötsligt kan gälla. Dessutom tycker jag att få vara med i ett uppbyggnadsskede av ett företag som ger förhoppningar och glädje för alla inblandade är helt fantastiskt!