På konferens i Venedig

Anna Svensson, projektledare för Kulturcentrum, och vår avdelningschef Mia Ekegren åkte tillsammans till Venedig för att delta i seminariet. Anna svarade på några frågor kring detta:

Vad handlade seminariet om?
Vi var inbjudna till att delta i ett Erasmus+-seminarium tillsammans med andra organisationer eller projekt från olika länder i Europa. Alla dessa arbetar på olika sätt med unga människor med intellektuella funktionsvariationer. Kulturcentrum Väst har ju deltagare i olika åldrar, men flera är under 30 år och därför passade vi in.

Vad handlade konferensen om?
Det handlade främst om att utbyta erfarenheter och att skapa kontakter och nätverk för att främja fler europeiska samarbeten för, med och av den här målgruppen. Vi vill gärna samarbeta om arrangemang som innebär att våra deltagare får möta personer med intellektuella funktionsvariationer från andra länder och kulturer. Vi på Kulturcentrum Väst har till exempel en vision om att arrangera en kulturfestival kring scenkonst, musik, bildkonst, film mm med och för grupper i vilka majoriteten har intellektuella funktionsvariationer.

Hur upplevde du dagarna i Venedig?
Det var väldigt spännande att möta representanter för dessa olika projekt och organisationer som arbetar med vår målgrupp. Det är långt ifrån alla som arbetar med konst och kultur, men jag fick tillfälle att få tips på just sådana organisationer i de länderna, så att jag kan kontakta dem nu när jag är tillbaka.

 

Anna Svensson från Kulturcentrum Väst

Anna Svensson från Kulturcentrum Väst