Så fortsätter folkbildningen i himlen

 Vill man tro på den finska författaren Arto Paasilinna, så blir vi som är anställda av Studieförbundet Vuxenskolan aldrig arbetslösa, inte ens när vi har gått ur tiden. Vi kan bara fortsätta med det vi är bra på och vi gör nu: folkbildning och individuell utveckling.

Utdrag ur boken ”Uppdrag: Skyddsängel” från Arto Paasilinna
Brombergs Bokförlag 2008, Översättning Camilla Frostell

Beskyddarkursen pågick en hel vecka, eller rättare sagt sex dagar, eftersom man enligt gammal gudomlig sed höll sabbat och helgade vilodagen också i himlen. Dag ett hölls alltså öppningsceremonin med tal av Sankte Per. (…) Det himmelska seminariet följde den gamla vanliga jordiska mallen där deltagarna delades upp i tio arbetsgrupper med femtio av våra bevingade vänner i varje. Inom sig valde grupperna en förtroendeängel som under kursens gång höll ihop gruppen och var dess kontaktperson till utbildarna.

Avsikten med utbildningen var att man skulle stötta och stärka känslan av samhörighet kring beskyddaridealen. Det var framför allt viktigt att man kunde utbyta åsikter över mentala skiljelinjer vad gällde erfarenhet, form och status. (…) Varje kurs avslutades med gemensamma kvällssittningar där man sammanfattade det man hade lärt sig och diskuterade nästa dags teman. Man skissade på nya linjedragningar, kommenterade utvecklingen i branschen, lyfte fram de positiva saker man hade uppnått, försökte identifiera eventuella missförhållanden som man sedan tillsammans tänkte ut olika sätt att tackla.

(…) På kyrkbacken hade man byggt upp ett tematorg där aktiva kursdeltagare gavs möjlighet att i pauserna på egen hand fördjupa impulserna från föreläsningar och, var för sig eller i mindre grupper, hämta grundligare information inom just de områden som var och en efter kursen tänkte rikta in sig på. Av utbudet på infotorget valde Sulo Auvinen några teman som han tyckte var särskilt intressanta: 1) rationell beskyddarverksamhet och därmed förknippade problemområden, 2) de senaste trenderna inom näromsorgstänkandet/tillämpningar i närverksamhetsarbetet och 3) multiprofessionellt beskyddarsamarbete för att tillgodose behoven hos svårhanterliga skyddsobjekt.