Vid vilken temperatur smälter glas?

I våras lärde sig sju deltagare det gamla hantverket glasfusing. Glasfusing innebär att man genom upphettning smälter samman och formar kalla glas till konstverk. Olika former och effekter fås genom olika sätt att kombinera, forma och bränna det. Det är en uråldrig konstform, som praktiserats i över 4500 år. Våra deltagare fick lära sig att smälta glas till smycken, vid vilken temperatur glas smälter på (cirka 700 grader) och hur glas beter sig när de smälter.

Deltagarna i tenntrådsflätning lärde sig att fläta olika flätor med tenntråd och skinnremsor, hur man syr fast flätan på skinn och skapar ett armband. Även tenntrådsflätning har ett historiskt arv; det är sprunget ur ett gammalt samiskt hantverk (sameslöjd). Under vikingatiden och medeltiden var föremål av silver den rikes exklusiva egendom. När samerna ville pryda sina dräkter var det framför allt smycken av mässing och tenn som förekom. Tenn var en byteshandelsvara som samerna så småningom själva förädlade och slöjdade med. Dräktprydnader av tenn är av särskilt intresse, eftersom denna metall, så vitt man vet, är den enda metall som samerna själva bearbetat.

Nu i höst startar vi även ett hantverkscafé i Trollhättan.