Hållbarhetsgruppen tipsar

Tips 2

Ofta är vi konsumenter inte medvetna om vilka effekter våra inköp och vår konsumtion har på miljön. Det behöver vi ändra på. Vi måste både reagera och agera! Enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned och ersatts av oljepalmsodlingar. I samband med det har människor, djur och växtarter trängts undan och fått kraftigt försämrade eller förstörda livsmiljöer.

Ursprungsbefolkningarnas hävdvunna rättigheter sätts åt sidan och lokalbefolkningarnas intressen hotas. Förutom hoten mot viktiga och ovärderliga ekosystem bidrar omvandlingen av tropikskog till stora utsläpp av växthusgaser och har negativa effekter på de omgivande områdenas tillgång till rent vatten. Men det behöver inte vara så; vi kan ställa krav på en mer ansvarsfull produktion som tar hänsyn till både natur och människor.

Vad är och finns palmolja
Palmolja är världens den globalt mest använda vegetabiliska oljan vegetabiliska olja och produktionen förväntas fördubblas under de närmaste tio åren. Oljan är mycket användbar och finns i allt från livsmedel till kemisk-tekniska produkter, kosmetika och även som råvara för bioenergi och biodiesel.

Vad kan du göra
Fråga i butiken:
• Var kommer palmoljan ifrån?
• Är palmoljan de säljer ansvarsfullt producerad? (
• Säljer de produkter med ekologisk palmolja?
• Sätt press på företagen som använder palmolja i sina produkter.
• Kräv att företaget använder ansvarsfullt producerad palmolja som är avskogningsfri, inte leder till utdikning av torvmarker eller leder till brott mot mänskliga rättigheter.

Och:
• Kolla innehållsförteckningen! Läs vad t.ex. kakor/bullar innehåller – då vill du baka själv (inte bara för palmoljan, utan för alla andra konstiga ingredienser)...
• Vi vet inte hur palmolja påverkar våra kroppar…
• Håll utkik, snart är det mer regel än undantag att palmoljan är ersättare i biodiesel...

Källa: Naturskyddsföreningen och WWF