Ge och du ska finna lycka

Det är oroliga tider, men trots växande rasism, invandrarfientlighet och nätmobbning, så syns även motsatsen: att vänlighet, empati och omtanke om andra växer. Exempelvis så slog den svenska välgörenheten rekord i insamlade pengar under den senaste julen. Och vi inom Studieförbundet Vuxenskolan ser det varje vecka i form av engagerade ideellt arbetande ledare. Vi hör berättelser från deltagarna och från ledarna; verksamheten gör skillnad.

Ge och du ska finna lycka!

Modern lyckoforskning visar att goda handlingar tillhör de saker som gör oss lyckligare. Jag har en 100%-ig tilltro till Det Goda.
Vi vet dock att det fortfarande finns många som skulle vilja ge lite till, som t.ex. skulle vilja engagera sig för våra nya svenskar, men som inte har hittat vägen för detta. Gäller det dig eller någon i din omgivning; kontakta oss möjliggörare inom SV Väst, så ska vi försöka lotsa till lämplig verksamhet. För trots allt engagemang så finns det ännu luckor att fylla.

Mia Ekegren
Avdelningschef

Klicka här för att komma till Margarethas representation.