Tillbaka

Munkedal

Lokalen ligger i ett gammalt spannmålsmagasin med smala dörröppningar
och höga trösklar med nivåskillnader.