Tillbaka

Adolf Andersohnsgatan

Vår lokal i Vänersborgl

Vår lokal i Vänersborg.

Huvudentré

Huvudentré. Dörröppning 69cm, dörrtröskel 35mm, trappa innan huvudentré.

Huvudentré

Huvudentré. Dörröppning 69cm, dörrtröskel 35mm, trappa innan huvudentré.

Huvudentré

Huvudentré. Dörröppning 69cm, dörrtröskel 35mm, trappa innan huvudentré.

Huvudentré

Huvudentré. Dörröppning 69cm, dörrtröskel 35mm, trappa innan huvudentré.

WC

WC. Dörröppning 88cm, dörrtröskel 25mm, golvyta 195cm bred och 143cm djup, WC-stol 32cm från vägg vänster sittande.

WC

WC. Dörröppning 88cm, dörrtröskel 25mm, golvyta 195cm bred och 143cm djup, WC-stol 32cm från vägg vänster sittande.

WC

WC. Dörröppning 88cm, dörrtröskel 25mm, golvyta 195cm bred och 143cm djup, WC-stol 32cm från vägg vänster sittande.

Huvudentré till vår lokal

Huvudentré till vår lokal. Dörröppning 76cm, dörrtröskel 25mm.

Huvudentré till vår lokal

Huvudentré till vår lokal. Dörröppning 76cm, dörrtröskel 25mm.

Hiss

Hiss. Dörröppning 80cm, ingen tröskel, golvyta 81cm bred, 200cm djup, ingen taktilmarkering, ingen punktskrift, ingen taltjänst, ingen automatisk dörröppnare. Hiss kan endast användas med hjälp av kursledaren, ingång från gården.

Hiss

Hiss. Dörröppning 80cm, ingen tröskel, golvyta 81cm bred, 200cm djup, ingen taktilmarkering, ingen punktskrift, ingen taltjänst, ingen automatisk dörröppnare. Hiss kan endast användas med hjälp av kursledaren, ingång från gården.

Hiss

Hiss. Dörröppning 80cm, ingen tröskel, golvyta 81cm bred, 200cm djup, ingen taktilmarkering, ingen punktskrift, ingen taltjänst, ingen automatisk dörröppnare. Hiss kan endast användas med hjälp av kursledaren, ingång från gården.

Dörr från innergården

Dörr från innergården. Dörröppning 90cm, dörrtröskel 15mm.

Dörr från innergården

Dörr från innergården. Dörröppning 90cm, dörrtröskel 15mm.

Dörr från innergården

Dörr från innergården. Dörröppning 90cm, dörrtröskel 15mm.

Hiss

Hiss. Dörröppning 80cm, ingen tröskel, golvyta 81cm bred, 200cm djup, ingen taktilmarkering, ingen punktskrift, ingen taltjänst, ingen automatisk dörröppnare. Hiss kan endast användas med hjälp av kursledaren, ingång från gården.

Huvudentré till vår lokal

Huvudentré till vår lokal. Dörröppning 76 cm, dörrtröskel 25mm.

Aktivitetsrum

Aktivitetsrum. Karmlösa stolar.

Aktivitetsrum

Aktivitetsrum. Karmlösa stolar.

Aktivitetsrum

Aktivitetsrum. Karmlösa stolar.

Aktivitetsrum

Aktivitetsrum. Karmlösa stolar.

Aktivitetsrum. Karmlösa stolar.

Ugnsrum

Ugnsrum. Dörr från materialrum/kök, dörröppning 81cm, dörrtröskel 35mm.

Ugnsrum

Ugnsrum. Dörr till ugnsrum från aktivitetsrum, dörröppning 79cm, dörrtröskel 15mm.

Genomgång

Genomgång. Dörr från materialrum/konferensrum, dörröppning 81cm, dörrtröskel 35mm.

Genomgång

Genomgång. Dörr från materialrum/konferensrum, dörröppning 81cm, dörrtröskel 35mm.

Materialrum/Konferensrum

Materialrum/Konferensrum. Dörr från materialrum/konferensrum, dörröppning 81cm, dörrtröskel 35mm, stolar utan karm.

Materialrum/Konferensrum

Materialrum/Konferensrum. Dörr från materialrum/konferensrum, dörröppning 81cm, dörrtröskel 35mm, stolar utan karm.

Materialrum/Konferensrum

Materialrum/Konferensrum. Dörr från materialrum/konferensrum, dörröppning 81cm, dörrtröskel 35mm, stolar utan karm.