Trädgård, hus och hem

Självhushållarna i Skellefteå anordnar en kurs i svampodling med svampkonsulent Elisabeth Bååth.

Elisabeth har jobbat med svamp sedan 1980-talet och har stor erfarenhet inom svampodling och har hållit många kurser i ämnet, hon är också en aktiv svampodlare.

Vi kommer att lära oss att odla olika matsvampar på stockar i spån och i halm/halmpellets. Kursen startar med en teoretisk del om svampars livscykel och potential för att sedan fortsätta med de praktiska momenten.

Deltagarna kommer att få med sig de inokulerade stockarna och substraten för att kunna följa odlingen hemma, en grupp på internet kommer skapas där vi kan diskutera och ställa frågor under svamparnas utveckling.

Lunch och fika ingår i kursavgiften.

Delar av kursen kommer att hållas utomhus så ta på oömma och varma kläder.

Verksamhet under Covid-19 pandemin
Eftersom det finns en samhällsspridning av Coronaviruset, Covid-19 kan inte SV garantera en smittfri miljö.
I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar vi dig som känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber att låta bli att träffa andra människor och därmed också stanna hemma från vår verksamhet.
Om du tillhör riskgrupp eller är 70 år eller äldre avråder vi dig från att delta i våra kurser med fysiska träffar just nu.
Vi uppmanar dig att ha god handhygien, hålla avstånd och undvika att skapa trängsel när du deltar i kursen.
För att minska risken för smittspridning anpassar SV kursernas upplägg. Vi begränsar antalet deltagare och möblerar för att det ska gå att hålla avstånd i undervisningsrummet.