Trädgård, hus och hem

Självhushållarna i Skellefteå anordnar en kurs i svampodling med svampkonsulent Elisabeth Bååth.

Elisabeth har jobbat med svamp sedan 1980-talet och har stor erfarenhet inom svampodling och har hållit många kurser i ämnet, hon är också en aktiv svampodlare.

Vi kommer att lära oss att odla olika matsvampar på stockar i spån och i halm/halmpellets. Kursen startar med en teoretisk del om svampars livscykel och potential för att sedan fortsätta med de praktiska momenten.

Deltagarna kommer att få med sig de inokulerade stockarna och substraten för att kunna följa odlingen hemma, en grupp på internet kommer skapas där vi kan diskutera och ställa frågor under svamparnas utveckling.

Lunch och fika ingår i kursavgiften.

Delar av kursen kommer att hållas utomhus så ta på oömma och varma kläder.