Beteendevetenskap

Att ge goda förutsättningar för att gemensamt styra och leda organisationen så att organisationens uppdrag kan genomföras på ett effektivt sätt där medlemmarnas resurser och intressen tas tillvara.

Kursinnehåll
Skillnaden mellan att styra och leda, vad är strategiskt och vad är operativt i vår organisation. Hur får vi roller och olika ansvarsområden att samspela i vardagen, på styrelsemöten och i den verksamhet vi bedriver. Vilka förväntningar vi har på varandra och hur bygger vi tillit och förtroende i organisationen. Organisationens styrdokument, arbetsordningar och dagordningar för styrelsemöten samt medarbetarmöten arbetas igenom utifrån de olika rollerna, likväl som vi gör en överenskommelse om vilket ledarskap vi vill se hos oss själva samt i och mellan styrelse och medarbetare.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Kursen kan genomföras både digital eller fysiskt, antingen 2,5timme vid 3 digitala tillfällen eller en heldag 7,5timme fysiskt möte.

Kursledare
Susanne Öberg är ledarskapskonsult som jobbar med processledning och organisationsutveckling. Hon har en bakgrund i det gröna näringslivet och har folkrörelsen i blodet.
Hemsida: www.susanneoberg.com

Bra att veta
För kostnadsförslag eller mer info: emelie.berggren@sv.se telnr 072-73 44 191
www.susanneoberg.com