Beteendevetenskap

Att känna att vi styr vår verksamhet mot framtiden och att operativt veta vad vi behöver göra för att komma dit – och hur vi gemensamt ser när vi kommit fram.

Kursinnehåll
Processledning av verksamhetsplanering där vi genom att börja med uppdrag, vision och mål tar oss fram till en färdig verksamhetsplan med fastställt återrapporteringssystem. Såväl den strategiska som den operativa rollen är tydlig i hela processen från uppdrag till rapportering.


Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Kursen kan genomföras både digital eller fysiskt, antingen 2,5timme vid 3 digitala tillfällen eller en heldag 7,5timme fysiskt möte.

Kursledare
Susanne Öberg är ledarskapskonsult som jobbar med processledning och organisationsutveckling. Hon har en bakgrund i det gröna näringslivet och har folkrörelsen i blodet.
Hemsida: www.susanneoberg.com

Bra att veta
För kostnadsförslag eller mer info: emelie.berggren@sv.se telnr 072-73 44 191
www.susanneoberg.com