Beteendevetenskap, Hälsa & välbefinnande, Samhälle

Föräldrastödsutbildning – MOVE pedagogik
Vi ger dig konkreta verktyg i hur du kan bemöta, förstå och hantera utmanande situationer med ditt barn.


INNEHÅLL
Denna föräldrastödsutbildning riktar sig till dig som vill stärka din föräldraroll. Du som vårdnadshavare får under utbildningen kunskap samt konkreta verktyg i hur du kan bemöta, förstå och hantera utmanande situationer som kan uppstå i vardagen med ditt barn. Under utbildningen får deltagande vårdnadshavare kartlägga sitt barn utifrån fungerande i vardagen. Med hjälp av kartläggning skapar vi sedan tillsammans förståelse för vilka situationer som blir svåra och vi arbetar med att förstå, bemöta, anpassa och kompensera runt dem. Vi tittar även på ert barns styrkor och hur ni kan utgå ifrån dessa. Genom hela utbildningen arbetar vi med praktiska verktyg som ni vårdnadshavare sedan kan använda för att skapa tillgänglighet och begriplighet i ert hem och i er vardag.

UPPLÄGG
I en mindre grupp med som mest 10 föräldrapar får ni kunskap om hur våra grundläggande förmågor och hur dess styrkor och svårigheter kan påverka olika situationer. Utbildningen ges i mindre grupp för att skapa förtroende inom gruppen då man delar med sig av sin vardag. Det behöver inte vara ett föräldrapar som går utbildningen, kanske finns andra nära vuxna i barnets närhet som vill ta del av utbildningen, såsom mor- och farföräldrar, bonusvuxna, familjehemsföräldrar etc. Utbildningen sker under sex tillfällen på 2 timmar med olika innehåll som knyts till familjens vardag. Varje tillfälle innehåller också en stund med handledning kring aktuella autentiska situationer man står i.

LEDARE:
Utbildningen genomförs av specialpedagogerna Anna Morell och Jenny Karlsson som tillsammans driver MOVE pedagogik och har båda lång erfarenhet av arbete med barn, föräldrar och skola. MOVE pedagogik beskriver att det unika med denna föräldrautbildning är konceptet att få kunskap och förståelse för situationer utifrån förmågor, inte diagnos. Det skapar inblick och förståelse för hur man kan tänka kring bemötande. Det är också unikt att jobba med kartläggning på det här viset och det ger er vuxna stora insikter i hur man som familj, vuxen och barn fungerar. Det är en utbildning som ger familjerna verktyg att hantera situationer som uppstår.

Efter de sex utbildningstillfällena introduceras ett arbetssätt där familjerna handleder och samtalar med varandra och där ni kan fortsätta ses för att stötta varandra i vad vi kallar självhjälpsgrupper. Där får ni som grupp möjlighet att fortsätta träffas och stötta varandra utan ledare i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler.


FÖRKUNSKAPER: Inga förkunskaper krävs

STARTAR:
Startar vid full grupp. Gruppen är en ”pilotgrupp” för föräldrastödsutbildning därav ett rabatterat pris.

ENKÄT
Du kommer i slutet av kursen att få en webbenkät via mail. Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara på webbenkäten.
Den ger oss underlag för att förbättra vår verksamhet.
Tack på förhand.