Beteendevetenskap, Djur, natur & miljö, Humaniora, Hälsa & välbefinnande, Data & IT

Vill du lära dig mer om filosofi?
Och få möjlighet att veta mer om stora filosofiska namn och diskutera filosofiska ämnen?

Då är du välkommen till höstens kostnadsfria studiecirkel som vi kör både fysiskt i lokal eller på länk till dig som önskar det.

VIKTIGT!! När du gör din anmälan finns ett fält där du kan skriva in "frivillig text", skriv där om det är på plats eller digitalt du vill delta. TACK!

Presentation av kursen:
Ämnet filosofi handlar om att utvecklas i tanken. Man utgår från nyfikna frågor som man försöker besvara med hjälp av idéer från olika filosofer genom historien, men även genom egen reflektion. Studiecirkeln kommer därför att ta upp olika teman.

Kommande tillfällen:
Vad är lycka?
Vad har vi mest skäl att göra? Olika moralteorier
Vad menas med att vara en bra människa?
Ondskans filosofi
Vad är det för fel med ojämlikhet? Feminismen
Naturrätt eller mänskliga rättigheter?
Kan krig rättfärdigas?
Vad baseras djurens rätt på?

Varför skall vi handla Fair trade varor, köra fossilfritt?
Vårdens svåra val
Vardagsetik, exempel
Politisk filosofi, intro
Förändra, förnya eller bevara? Trump och Putin. Konservatismen
Kommunitarism – det civila samhällets revansch Kommunism – vision och verklighet
Socialism – vem skall äga samhällets resurser?
Socialdemokrati – reformism/folkhem/stark stat
Klassisk liberalism – frihet och valfrihet
Libertarianism och nyliberalism – marknadens suveränitet
Socialliberalism – positiva rättigheter och plikter

HT 2023 10 ggr
Startdatum: Onsdag 9 aug 2023 kl 18.00-20.00

v. 32 Nyttan med filosofistudier, tidsplan, innehåll, arbetssätt, grekisk filosofi
v. 34 Platon – inspiration eller förskräckelse? (statsläran)
v. 36 Aristoteles – människans natur och samhället
v. 38 Sanningsteorier
v. 40 Förnuftets apostel – Kant
v. 42 Får man argumentera hur som helst? Giltig och ogiltig argumentation
v. 43 Retorik – konsten att övertyga!
v. 45 Vetenskapsteori – positivism eller hermeneutik? Induktion eller deduktion? Darwin eller Mose?
v. 47 Kan man uttala sig bestämt om ett konstverk är vackert? Estetik
v. 49 Människans existentiella villkor – hur skall vi leva?

Cirkelledarna:
Mårten Hemström – jag är gymnasielärare i svenska, religionskunskap och filosofi på Grillska gymnasiet i Västerås. I Sala är jag politiskt engagerad inom Liberalerna, så jag hör hemma inom den liberala och brinner särskilt med skolfrågor. Annars gör jag gärna djupdykningar i olika språk, religioner och teorier. Därför behöver jag även simningen och löpningen för att koppla bort hjärnan.

Per-Olov Rapp – jag är pensionerad gymnasielärare i psykologi, filosofi, historia och samhällskunskap. Jag är socialdemokrat och innehar ett flertal politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun. Intresserad av politisk ideologi, resor och cykling (landsväg med racer).
Vi bjuder på kaffe och te på plats.

Varmt välkommen med din anmälan!

För dig som är med på distans skickar vi länken till dig dagen innan kursstart.