Lär tillsammans med oss!

Här hittar du information om några av våra och våra samverkanspartners studiematerial och om olika projekt och koncept som vi arbetar med runt om i landet. Är du intresserad av att starta en studiecirkel tillsammans med oss är du varmt välkommen att kontakta ditt närmaste SV-kontor.

Studiematerial

Intellektuell funktionsnedsättning

Kultur i olika former, metoder för bättre hälsa, egenmakt, delaktighet och deltagande i val. Vi samarbetar bland annat med FUB, Inre Ringen och Svenska Downföreningen. Här finns även en del studiematerial för anhöriga och gode män som har direkt koppling till målgruppen. 

Äldre och demens

SV har många olika material och koncept för verksamhet tillsammans med personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vi samverkar med Demensförbundet runt många material.

NPF

SV genomför verksamhet inom området neuropsykiatrisk funktionsnedsättning runt om i landet. Ofta samverkar vi med Attention och Autism Sverige. Dessa organisationer har tagit fram många fina material som passar att använda i studiecirklar.

Anhörig

Anhöriga till personer med sjukdom eller funktionsnedsättning drar ett allt större lass. Vi kan ge de möjlighet att bättre förstå sin situation, få en andningspaus och möjligheten att stödja varandra. 
Vi samarbeta med Anhörigas Riksförbund, men också med anhöriga som är medlemmar eller länkade till våra övriga samarbetsorganisationer inom Funktionsrättsområdet. I många kommuner väljer anhörigstödet att samarbeta med oss i studieförbunden.

Afasi, parkinson och fibromyalgi

Kommunikation, dans, självkännedom och förebyggande egenvård. Olika grupper med olika behov, men här samlade på en plats. 
Vi samarbetar med Afasiförbundet, Parkinsonförbundet och Fibromyalgiförbundet.

Psykiatrisk diagnos och psykisk ohälsa.

Här kan du bland annat läsa mer om den verksamhet som SV genomför tillsammans med personer med psykiatrisk diagnos tex i samverkan med föreningen Balans, men också om material som syftar till ökad psykisk hälsa för alla, tex genom samtalskort om existentiell hälsa.

Kontakta oss för mer information