Centerpartiets utbildningsmaterial

För att Centerpartiets idéer och visioner ska bli verklighet, krävs att vi utbildar oss. Studieförbundet Vuxenskolan är den naturliga och självklara samarbetspartnern för att utbilda medlemmar, förtroendevalda och ledare.

Vi är i början av en ny politisk mandatperiod vilket betyder att många är nya som förtroendevalda politiker, men också att många nya medlemmar har hittat till Centerpartiet. Båda dessa grupper behöver utbildning och stöd för dessa insatser hittar du här nedan. 

Det är också en tidpunkt där vi ser över och utvecklar kretsarnas arbete för att än bättre bli en lokal politisk kraft och  vara ännu starkare till kommande valrörelser. Kunskap och stöd för föreningsutveckling hittar du också här.

I vår är det val till Europaparlamentet och därmed en ny valrörelse. Här kommer du så småningom att hitta studiematerial om EU och kampanjtips för valrörelsen.

Lycka till och tveka inte att kontakta Studieförbundet Vuxenskolan för att få stöd i utbildningar, processledning och publika arrangemang!

Starta en studiecirkel med oss

Centerpartiet har, som en av tre grundorganisationer, Studieförbundet Vuxenskolan som sitt studieförbund. Tillsammans arrangerar vi allt från traditionella studiecirklar till föreläsningar och vassa dialogforum för folkbildning och stärkandet av demokratin.

Tillsammans med oss kommer ni överens om ledare, material och ramar för studiecirkeln. För att er utbildning ska räknas som studiecirkel, behöver ni vara minst tre personer, som träffas under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar (varje studietimme är 45 minuter) Övriga utbildningar kan också genomföras tillsammans med oss, fast då i annan form.

Vill du veta mer hur vi kan samarbeta eller att starta en studiecirkel, kontakta din lokala SV-avdelning.

Till SV Lokalt

Studiematerial för Centerpartiet

 • Närodlad Politik

  Första kursen är en introduktion i Centerpartiets politik och organisation och ger dig grunden från hur det startade till den politik...

  Läs mer
 • Nyvald

  Utbildningen Nyvald är framtagen för att ge nyvalda i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser en introduktion i uppdraget.

  Läs mer
 • Aktuella studiematerial

  Utöver Nyvald finns det studiematerial i EU-valet, strategisk planering, samtal med respekt med mera!

  Läs mer
 • Centerkvinnorna

  Här samlas de studiematerial som är framtagna av Centerkvinnorna.

  Läs mer
 • Nyfiken på politik

  Redan innan någon har valt att bli medlem i partiet, skapar vi här samtal om det politiska systemet för den nyfikne.

  Läs mer
 • Läs mer

Nationell kontaktperson

Johanna Hjärtfors

Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00