Studiematerial för LRF

 • Aktiv förvaltning och underhåll av diken

  Jordbruksverket har tillsammans med SV och LRF 2019 ett gemensamt projekt där vi erbjuder landets lantbrukare studiecirklar om aktiv...

  Läs mer
 • Är du säker?

  Kontakta din SV-avdelning för att få information om denna webbutbildning som handlar om lantbrukets arbetsmiljö och tar upp hur man...

  Läs mer
 • Beredskap

  Naturskador som skogsbränder, översvämningar och torkan 2018 har aktualiserat behovet av beredskap på våra gårdar. Vilken kompetens...

  Läs mer
 • Skogskunskap med LRF

  Skogen är en viktig del i många enskilda företag. Den behöver brukas lönsamt, hållbart och ansvarsfullt. Delta i studiecirkel med filmavsnitt...

  Läs mer
 • Förtroendevald i LRF

  Studieplan för LRFs lokalavdelningar Förtroendevald Detta är en studiehandledning för styrelser i LRF:s lokalavdelningar som bygger...

  Läs mer
 • Ser Sverige ut som du tror?

  Växer stad och land ifrån varandra? Hur ser landsbygdens utveckling ut?  Sverige ser inte ut som du tror berättar en historia...

  Läs mer
 • När andra vill ta över din mark

  Studiecirkel om markägarens rättigheter och skyldigheter i samarbete med LRF. Varje markägare berörs av lagar och regler som rör den...

  Läs mer
 • Äga och förvalta diken

  En studiecirkel och handbok för dikningsföretag I Sverige finns det cirka 50 000 dikningsföretag. Ett fungerande...

  Läs mer
 • Skogens Vatten

  Studiesatningen Skogens Vatten har tagits fram av Skogsägarföreningarna och Studieförbundet Vuxenskolan. Ett gediget material att använda...

  Läs mer