Tillbaka

Beredskap

Naturskador skogsbränder, översvämningar och torka har aktualiserade behovet av beredskap på våra gårdar. Med oron som uppstått här och nu känns behovet av att se över krisberedskapen ännu viktigare.

Vilken kompetens och organisation har vi lokalt vid kris? Hur ser samhällets ansvar ut och vad förväntas vi hantera på gården eller i lokal samverkan? Denna studiecirkel syftar till att samlas lokalt och diskutera olika scenarios. Att inventera vilka resurser som finns på gårdsnivå samt bygga upp kontakter och skapa kommunikationsvägar. Allt för att skapa en ökad beredskap.

Omfattning

Studiematerialet föreslår tre träffar med förslag på extra möten.

Uppstartsträff: Förslag till upplägg av ett gemensamt möte i samverkan med LRFs kommungrupp, räddningstjänst och inbjudna gäster

Träff 1: Beredskap på gårdsnivå

Träff 2: Lokal samverkan

Träff 3: Gården och samhället

Extraträffar: Förslag på föredragshållare, studiebesök och extramaterial

Målgrupp

LRFs lokalavdelningar i samverkan med LRFs kommungrupp och region.

Kontakt

Kontaktperson LRF: Kristina Agerviken kristina.agerviken@lrf.se

Kontaktperson SV: Jens Öst jens.ost@sv.se

Flygblad

Här kan du ladda ner ett flygblad om Beredskap. 

Studiematerial

Här kan du ladda ner studiematerialet i PDF-format:

Är du mer intresserad kontakta din lokala SV-avdelning eller jens.ost@sv.se.