Tillbaka

När andra vill ta över din mark

Studiecirkel om markägarens rättigheter och skyldigheter i samarbete med LRF. Varje markägare berörs av lagar och regler som rör den egna fastigheten. I stort sett all verksamhet inom jord- och skogsbruk är också beroende av miljölagarna.

Boken Fastighetsjuridik för skogs- och markägare finns att beställa från Distributionsservice info@distributionsservice.se 08-55094980. 

Ladda ner studiematerialet